Een hele onderneming

In plaats van duizend woorden:

een filmpje om het 'eigendomsvrije' ondernemen zoals de Sleipnirbedrijven in praktijk brengen te verduidelijken.