Over ons

Wanneer een onderneming, aan het eind van het jaar, alle rekeningen betaald heeft en alle mensen die hebben meegewerkt een billijk deel van de opbrengst als inkomen hebben ontvangen, kan de eventuele winst die nog resteert beter buiten dan binnen het bedrijf worden ingezet. 

Dat geld kan dan bijvoorbeeld worden ingezet in een kring van verwante ondernemingen, of kan goed gebruikt worden in het onderwijs of op andere plaatsen waar mensen aan hun ontwikkeling werken. Het ontwikkelen van menselijke vaardigheden is de beste bijdrage aan de toekomst.

Vanuit deze gedachte werd Stichting Sleipnir in 1983 opgericht door de vennoten van Odin, destijds groothandel in biologisch(-dynamische) groenten en fruit. In 2018 is de Sleipnir Coöperatie opgericht.

Sleipnir is het achtbenige paard van Odin, de god uit de noordse mythologie. Zoals Sleipnir Odin draagt, zo draagt het bedrijfskapitaal de ondernemer.

Sleipnir Coöperatie

Doelstelling

De coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften, waaronder begrepen de economische behoeften, van haar leden (…) vanuit de inzet om de sociale impuls toe te passen en te bevorderen die vanuit de antroposofie is geformuleerd. Met name is het bedrijf gericht op het neutraliseren van bedrijfskapitaal, het zorgdragen voor continuïteit in afstemming met de gehele ondernemingsketen, van producent tot consument.

Bestuur

 • Reinoud van Bemmelen — Voorzitter
 • Erwin van Woudenberg — Penningmeester
 • Anna Boswijk
 • Eva Westra
 • Mara van den Berg
 • Famke Hogervorst

Contact

E: contact@sleipnir.nl
KVK: 71509518

Stichting Sleipnir

Doelstelling

De antroposofische-sociale impuls toe te passen en te bevorderen. Hierbij staan de sociale hoofdwet, zoals geformuleerd door Dr. Rudolf Steiner en het door hem aangegeven ordeningsprincipe der driegeleding centraal.

Bestuur

 • Maria Rijksen
 • Judith van El
 • Ben Gevonden

Contact

E: contact@sleipnir.nl
KVK: 41239756

Stichting Sleipnir ANBI-gegevens

Naam: Stichting Sleipnir
Fiscaal nummer (RSIN): 8031.03.463

Schenkingen aan Stichting Sleipnir zijn fiscaal aftrekbaar en kunnen gestort worden op rekeningnummer NL 82 RABO 0156 7078 02 onder vermelding van "schenking".

Contactgegevens Stichting Sleipnir

Benedictinessenhof 34
4818 BV Breda
contact@sleipnir.nl
KvK-nummer: 41239756

Bestuurssamenstelling

 • Maria Rijksen
 • Judith van El
 • Ben Gevonden

Beleidsplan

PDF »

Beloningsbeleid

Bij de stichting zijn geen mensen in dienst. Het bestuur werkt zonder bezoldiging. Reiskosten kunnen gedeclareerd worden.

Doelstelling

De doelstelling van stichting Sleipnir is:

Het bevorderen en toepassen van de sociale impuls, die vanuit de antroposofie is geformuleerd. Hierbij staat de sociale hoofdwet centraal, die door Rudolf Steiner is geformuleerd. Daarnaast is het maatschappelijke ordeningsprincipe, bekend onder de naam “driegeleding”, van belang.

Sociale hoofdwet: Het welzijn van een gemeenschap zal toenemen, naarmate de leden van deze gemeenschap hun behoeftes bevredigen uit de prestaties van anderen, dat wil zeggen naarmate zij meer van de opbrengsten van hun prestaties aan anderen beschikbaar stellen.

Sociale Driegeleding wil zeggen dat het belangrijk is voor een gemeenschap om zich zo te ordenen dat drie verschillende levensgebieden een eigen bestuur kennen en dat vrijheid wordt nagestreefd in het geestesleven, gelijkheid in het rechtsleven en broederschap in het economisch leven.

Stichting Sleipnir concentreert haar doelstelling vooral op het neutraliseren van bedrijfsvermogen. Dat wil zeggen dat he vermogen dat in gezamenlijk bezit werkzaam is in bedrijven niet het eigendom kan worden van privé personen, maar dat dit ondergebracht wordt in een stichting. Hierdoor kan dit vermogen wel door ondernemers worden ingezet voor hun bedrijf, maar niet persoonlijk te gelde worden gemaakt.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In de afgelopen jaren heeft de stichting haar doel als volgt proberen te bereiken:

 • Door deel te nemen in verschillende bedrijven die achter de doelstelling van de stichting staan.
 • Door inhoudelijke bijeenkomsten te beleggen, waarin uitgangspunten en werkwijze worden besproken met aangesloten bedrijven en andere belangstellenden.
 • Door een Raad van Bedrijven in te richten, waarin de aangesloten bedrijven overleg kunnen voeren en waar oplossingen gezocht worden die bij individuele leden naar voren komen.
 • Door brochures uit te geven die inhoudelijk ingaan op de uitgangspunten van de werkwijze van stichting Sleipnir. Er zijn inmiddels 3 brochures uitgekomen.
 • Door gesprekken aan te gaan me geïnteresseerde mensen en bedrijven, waarin achtergronden, doelstellingen en werkwijze worden besproken.

Financiële verantwoording

PDF »