Inderdaad!

“Hoe kan grondbezit eigenlijk bestaan?  Ik vind het opvallend dat deze basale vraag zo weinig wordt gesteld. Ons huidige systeem van eigendom en zeggenschap over land veroorzaakt zo veel van onze grootste problemen: het verdwijnen van diersoorten en ecosystemen, de uitsluiting en marginalisering van zo veel mensen, het gebrek aan woonruimte in talloze steden – in hele delen van de wereld zelfs –, het gebrek aan publieke ruimte in onze steden, dat we nauwelijks toegang hebben tot de natuur...”

Verder lezen »

Nederhout meets Superjuffie

Een beetje flauw om het zo te zeggen, maar Sleipnir-onderneming Nederhout 'timmert aan de weg'. Nederhout werkt met Nederlands hout en verzorgt, vaak in maatprojecten, meubels, inrichting e.d. in de horeca, in bedrijven of thuis.

Verder lezen »

Duurzaam

Duurzaamheid, iedereen heeft het erover. Bij Sleipnir heeft duurzaamheid niet alleen te maken met de aarde en het milieu, maar ook met wat 'sociaal duurzaam' is: zó ondernemen dat je bouwt aan duurzame verbindingen met alle betrokkenen.

Verder lezen »

Kunnen doen waar het om gaat (podcast)

Zonder investeerders en ‘kwartaaltargets’ kan het in de dagelijkse activiteit van De Sprank gaan waar het in de kern ook om zou moeten gaan: om de zorg voor de kinderen.

Verder lezen »

Niet bezitten maar gebruiken

De bij Sleipnir aangesloten ondernemers gaan bewust anders om met het eigendom van hun onderneming. Bijzonder? Ja en nee. Nee omdat het goed beschouwd een vreemd idee is om te denken dat je een onderneming kunt bezitten. Ja omdat de meeste ondernemingen nog wel privébezit zijn.

Verder lezen »

Koop-Lokaal-Booster

Geld gaat de hele wereld rond. Maar wat zou het kunnen betekenen als geld in een kleinere kring rond gaat - en rond blijft gaan? Dat laatste wordt circulair geld genoemd: geld dat binnen een bepaalde kring of regio als geld gebruikt kan worden, en dat niet 'buiten de kring' kan.

Verder lezen »

Voor de toekomst

Voor het vierde jaar op rij start eind september de Werkplaats voor de Toekomst, een stevige cursus waarin theorie en praktijk van de sociale driegeleding en het 'anders ondernemen' uitvoerig behandeld worden.

Verder lezen »

Podcast met Hans van The Shore

Jac Hielema (Economy Transformers) maakte een podcast met Hans van den Broek van surfschool/horecagelegenheid The Shore in Scheveningen.

Verder lezen »

Nieuw bij de Coöperatie

Sinds de oprichting van de Coöperatie is er een gestage stroom van nieuwe leden. Sinds enkele maanden is De Haagse Boekerij lid van de Sleipnir Coöperatie geworden.

Verder lezen »

Samenlevenskunstenaar

Op 24 september start Economy Transformers de Basisopleiding Samenlevenskunst — een opleiding bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het zichzelf ontwikkelen tot Samenlevenskunstenaar vanuit vrij, gelijk, samen.

Verder lezen »

Regionaal bijeen

Ja, je werkt samen, ieder in je eigen bedrijf of bezigheid, aan een andere economie. Maar als je, vanwege Corona, lange tijd geen bijeenkomsten kunt organiseren, mis je ook het samenkomen: elkaar ontmoeten, bijpraten, horen waar de anderen mee bezig zijn, je eigen vraagstuk met deze of gene bespreken. Erik Lemmens van Werkplaats De Smidse was er snel bij om, nu het weer kan, een regionale Sleipnirbijeenkomst te organiseren in het midden van het land.

Verder lezen »

De verbinding gelegd

In Driegonaal, tijdschrift voor sociale driegeleding, verscheen een interview met Anja de Vletter, oprichtster van Kinderhuis Maminka in Havelte. Het Kinderhuis biedt kinderopvang in een heerlijke omgeving en bestaat al twaalf jaar. In een verder verleden was Anja actief in verschillende initiatieven met een sociaal-vernieuwende insteek. En zo ligt het in de lijn dat er inmiddels een verbinding is gelegd met Sleipnir en dat er een traject loopt waarin Kinderhuis Maminka zich bij Sleipnir gaat aansluiten.

Verder lezen »

Werk aan de winkel

De Korenmaat, biologische bezorgwinkel in Zeist, zoekt flexibel inzetbare bezorgers en verdelers.

Verder lezen »