Aandeelhouderskapitalisme

“Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat aandeelhouders de wereld aansturen?”, zo vragen Dirk Schoenmaker (hoogleraar financiering) en Hans Stegeman (hoofdeconoom Triodos Bank) zich af in een opinieartikel in NRC (13/5/24).

Verder lezen »

Over robots, werkloosheid en eigendom

Is nog niet voldoende blootgelegd, en tot algemeen bewustzijn gekomen, dat de economie zoals wij die kennen niet alleen heel veel waarde schept, maar ook permanent schade toebrengt (aan mens en aarde) en dat dit zo zal blijven zolang het kale winststreven in het bedrijfsleven overheersend is?

Verder lezen »

Een toevoeging op de website

De belangstelling voor de werkwijze van Sleipnir groeit. Het aantal vragen om nadere informatie van de kant van ondernemers en initiatiefnemers die onderzoeken of zij zich bij Sleipnir kunnen aansluiten neemt ook toe. Om in elk geval een deel van die vragen te kunnen beantwoorden is er een pagina Veelgestelde vragen aan deze website toegevoegd.

Verder lezen »

Ervaringen met Sleipnir

Sleipnir beweegt zich nu op twee vlakken: de stichting waarin het eigendom en het kapitaal van de aangesloten bedrijven zit, en een coöperatie die in bredere zin actief wil bijdragen aan een andere economie. Sleipnir zelf wil niets, er is geen enkele machtsverhouding want het bestaat alleen uit vertegenwoordigers van de aaneengesloten bedrijven.

Verder lezen »

Sleipnirleden bijeen

Maandag 26 februari waren de leden van de Sleipnir Coöperatie bijeen. Kan een Algemene Ledenvergadering bijzonder zijn? Een vergadering waar je met voldoening naar terugkijkt?

Verder lezen »

Warmenbol bier in de prijzen

Warmenbol Biobieren is een van de bedrijven van over de grens die aangesloten zijn bij Sleipnir. In Vlaanderen brouwt Paul Warmenbol sinds 2015 bier dat uitsluitend met biologische of biologisch-dynamische ingrediënten wordt gebrouwen.

Verder lezen »

Steward-ownership

Het boek van Nina Korte en Gijsbert Koren (zie het bericht van 6 december) genereert aandacht voor het grootste manco van de moderne economie: het 'eigendomsvraagstuk'.

Verder lezen »

Een hele onderneming

In plaats van duizend woorden:

Verder lezen »

Toekomstbedrijven

De aandacht voor 'steward-ownership' groeit en groeit.

Verder lezen »

Het eigendomsrecht: een antiquiteit

Het is interessant om te onderzoeken hoe dat in de loop van de geschiedenis tot stand gekomen is. Hoe is het gekomen dat 'grond', 'natuur' - en ik voeg er 'kapitaal' aan toe - privé-eigendom kunnen zijn? Het woord privé komt van het Latijnse privare dat onder andere 'roven' als betekenis heeft.

Verder lezen »

Steward ownership heel gewoon

‘Veel mensen zeggen dat het een moedige stap is, maar ik vind het gewoon een logische stap’, vertelt Mark Vletter, oprichter en eigenaar van telecomprovider Voys. Vletter geeft het grootste deel van zijn bedrijf weg.

Verder lezen »

Ondernemer gezocht

Voor Vanadis uitvaartverzorging in Zutphen zoeken wij een creatief ondernemende medewerker die wil en kan doorgroeien in dit bijzondere uitvaartbedrijf. 

Verder lezen »

De Sleipnir ondernemingen bijeen

Op 25 september waren vertegenwoordigers van de 25 bij Stichting Sleipnir aangesloten ondernemingen bijeen. Plaats van samenkomst was De Werfklas in Culemborg, de ook bij Stichting Sleipnir aangesloten school voor basis- en middelbaar onderwijs.

Verder lezen »

'Het enige wat ik mee mag nemen'

'Ons bedrijf is niet van ons. En het kapitaal dat we hebben is ook niet van ons, maar van de gemeenschap, dat is fascinerend! Het gaat helemaal in tegen het huidige narratief, dat ik iets kan bezitten.'
In het tijdschrift Driegonaal verscheen een interview met Dave Hardy, van De Tuinen van Kraaybeekerhof, een Sleipnironderneming.

Verder lezen »

We moeten winst maken (maar niet teveel)

Oprichter Hans van den Broek van The Shore is altijd goed voor een paar rake en heldere uitspraken. De Ondernemer bezocht deze Sleipnirondernemer, oprichter van de Scheveningse surfschool en strandtent.

Verder lezen »

Aantal Odin winkels groeit gestaag

Het ontstaan van Sleipnir is verbonden met het ontstaan van Odin. Vanaf de oprichting van Odin was Sleipnir de stichting waarin het eigendom werd ondergebracht. En al is het aantal Sleipnirbedrijven flink gegroeid: Odin is nog altijd de grootste in de kring.

Verder lezen »

Samen anders ondernemen: een goede zaak

Voor het raam staat een kandelaar met zeven mooie waskaarsen. Het kan eigenlijk niet anders dan dat dit de woning is van Sebas, vennoot bij Dipam. Hier ontmoeten we elkaar voor een gesprek over hoe het geld uit het liquiditeitsfonds van de Sleipnircoöperatie werkt binnen dit bedrijf.

Verder lezen »

Nieuwe folder Sleipnir

Er is weer een geactualiseerde folder over Sleipnir beschikbaar. De folder wordt onder meer verspreid via de bij Sleipnir aangesloten ondernemingen en organisaties. Én: je kunt de folder ook als pdf-bestand downloaden.

Verder lezen »

Eigendomanders

Samen anders ondernemen, waarom zou een bedrijf eigendom moeten zijn en niet 'van zichzelf'? Op 22 mei vond in Vinkeveen het Eigendom Anders Festival plaats.

Verder lezen »

Waarom alleen op de kleintjes letten?

Albert Heijn doet in drie AH to go-winkels een experiment: klanten die dat willen kunnen voor hun kopje koffie de ‘echte prijs’ betalen. In die echte prijs is een bedrag opgenomen voor de schade die door de productie aan het milieu is toegebracht en is een hogere vergoeding berekend voor de nu onderbetaalde arbeid.
Een mooi idee? – Maar waarom zou AH alleen op de kleintjes letten?

Verder lezen »

22 mei a.s.: Eigendom Anders Festival 2023

Een dag vol met gelijkgestemden met een verlangen naar een leefbare menselijke samenleving. Wat betekent het eigenlijk om een bedrijf van zichzelf te laten zijn? Wat is samen ondernemen, steward-ownership en wat betekent investeren werkelijk? Waarom zou grond en kapitaal een common moeten zijn en welke ondernemers doen dit al?

Verder lezen »

"Ik wil geen bedrijf, ..."

Er zijn allerlei goed te doordenken redenen waarom het verstandig is dat bedrijven geen privébezit kunnen zijn. Al die redenen samen genomen: een einde maken aan het privébezit van grond en bedrijven is goed voor mens (alle mensen) en aarde. - Maar in een andere laag kunnen we dat ook ontdekken.

Verder lezen »

Ondernemen voor de toekomst

Evenement

Van wie is Olles Huis? Een dialoog over het eigendom van organisaties

Verder lezen & aanmelden »

Winst verdelen

De jaarcijfers zijn weer binnen. Shell: 38,4 miljard. Exxon 55,4 miljard. BP: 27.7 miljard. Fijn om er warmpjes bij te zitten…
In de ‘gewone economie’, waar bedrijven privébezit zijn, doet de eigenaar (vaak: de aandeelhouder) flink mee in de verdeling van de winst. Hij eigent zich een ruim stuk van de te verdelen taart toe. Dat doet hij, niet omdat hij actief heeft meegewerkt in de bedrijfsactiviteit maar op grond van het feit dat hij (mede-)eigenaar is. Hij heeft een stukje van het bedrijf gekocht en deelt daarom mee in het resultaat van het werken van degenen die ‘het echte werk doen’.

Verder lezen »

"Sleipnir maakt mij meer ondernemer"

Hoe wordt het geld ingezet dat in de Sleipnircoöperatie via het Liquiditeitsfonds beschikbaar is voor de aangesloten ondernemers?
Judith van El, bestuurslid van de coöperatie, doet verslag van haar gesprek met een Sleipnir-ondernemer die met behulp van leningen uit het fonds zijn plannen waar kan maken.

Verder lezen »

Onderlinge geldstromen

Eén van de vraagstukken die de bij Sleipnir aangesloten ondernemingen gezamenlijk proberen aan te pakken, hangt samen met de behoefte aan krediet voor ondernemers die kapitaal nodig hebben om hun plannen te realiseren. Dan kan het gaan om een investering in een nieuwe machine, inventaris, een bedrijfsbus en al het andere dat voor een onderneming nodig kan zijn.

Verder lezen »

Vrij, Gelijk & Samenleven

Damaris Matthijsen, oprichtster van en sinds jaar en dag verbonden met EconomyTransformers - lid van de Coöperatie Sleipnir - publiceerde Vrij, gelijk & samenleven, dat onlangs verscheen en dat een weerslag geeft van haar ervaringen en inzichten met het werken aan een andere economie.

Verder lezen »

Een gesprek over Sleipnir bij Café Weltschmerz

Nu het besef dat het huidige economische systeem onhoudbaar is, en dat het structureel ánders moet, steeds meer doordringt... is het eigenlijk niet heel verwonderlijk dat de manier waarop Sleipnirbedrijven opereren op een groeiende belangstelling mag rekenen.

Verder lezen »

Mijlpaal

Op 31 oktober is het zover: dan opent Odin de 30e winkel! Nou ja, na twee klusdagen, op 2 november openen de deuren echt.
Bio bij Jansen in Leeuwarden, nu nog onder leiding van Greet Jansen, is een gezellige biologische speciaalzaak. Greet heeft een tijd gezocht naar een geschikte opvolger, en heeft die gevonden in Odin.

Verder lezen »

Uitvaartfestival

Op 18 september organiseert Vanadis Uitvaartverzorging een bijzonder festival in de theetuin Vierakker: een festival waar stil wordt gestaan bij het thema vergankelijkheid. De dag is gevuld met demonstraties, lezingen, gesprekken, muziek, workshops en voorlichting.

Verder lezen »

Een nieuwe plek voor De Smidse gezocht

De vennoten van Werkplaats De Smidse in Driebergen hebben te horen gekregen dat zij voor eind december dit jaar hun huidige werkplaats moeten verlaten. Eerder was er nog de hoop dat zij misschien nog een aantal jaar konden blijven, of dat er meer overleg zou zijn tussen beide partijen, maar deze verwachtingen zijn niet uitgekomen.

Verder lezen »

Vacature bij de Smidse

Werken bij een onderneming die is aangesloten bij Sleipnir? Dat geeft je de mogelijkheid om voor meer dan 'voor jezelf' te werken. Er is een vacature bij Werkplaats de Smidse.

Verder lezen »

Grond gewoon goed gebruiken

Wouter en Kathinka Kamphuis zijn met hun boerderij 't Leeuweriksveld lid geworden van de Sleipnir Coöperatie. Al lang geleden hebben zij ervoor gekozen de grond van hun bedrijf niet in privébezit te hebben.

Verder lezen »

Samen financieren

Odin Foodcoop telt tegenwoordig 28 winkels, een aantal dat nog steeds geleidelijk toeneemt. Niet alleen is Odin een onderneming die niet in privébezit is, ook bijzonder is dat Odin voor de coöperatievorm gekozen heeft. Klanten, medewerkers en financiers zijn allen lid van de coöperatie. In de 28 winkels hebben alle artikelen twee prijzen: een ‘gewone’ prijs en een (lagere) prijs die voor de leden van de coöperatie geldt.

Verder lezen »

Themadag

Op 14 februari organiseerde de Sleipnir Coöperatie een themabijeenkomst die door zo’n 50 mensen bezocht werd. Daaronder natuurlijk veel coöperatieleden maar ook een aantal introducées die nader kennis wilden maken met de samenwerking en achtergronden van Sleipnir.

Verder lezen »

Gestaag groeien

Een gestage groei - is een gezonde groei. Het aantal ondernemers dat zich bij Sleipnir aansluit neemt voortdurend toe.

Verder lezen »

Tierrafino bouwt mee aan het Food Forum

Sleipnir-ondernemers zijn in veel gevallen bij uitstek pioniers. Ze zijn actief in vernieuwende branches of kijken met een nieuwe blik naar de bestaande praktijk en brengen daar nieuwe gedachten binnen.
In 2022 vindt in de provincie Flevoland de Floriade plaats, het grootscheepse internationale evenement op het gebied van landbouw, natuur en -nu ook- voeding.  

Verder lezen »

Inderdaad!

“Hoe kan grondbezit eigenlijk bestaan?  Ik vind het opvallend dat deze basale vraag zo weinig wordt gesteld. Ons huidige systeem van eigendom en zeggenschap over land veroorzaakt zo veel van onze grootste problemen: het verdwijnen van diersoorten en ecosystemen, de uitsluiting en marginalisering van zo veel mensen, het gebrek aan woonruimte in talloze steden – in hele delen van de wereld zelfs –, het gebrek aan publieke ruimte in onze steden, dat we nauwelijks toegang hebben tot de natuur...”

Verder lezen »

Nederhout meets Superjuffie

Een beetje flauw om het zo te zeggen, maar Sleipnir-onderneming Nederhout 'timmert aan de weg'. Nederhout werkt met Nederlands hout en verzorgt, vaak in maatprojecten, meubels, inrichting e.d. in de horeca, in bedrijven of thuis.

Verder lezen »

Duurzaam

Duurzaamheid, iedereen heeft het erover. Bij Sleipnir heeft duurzaamheid niet alleen te maken met de aarde en het milieu, maar ook met wat 'sociaal duurzaam' is: zó ondernemen dat je bouwt aan duurzame verbindingen met alle betrokkenen.

Verder lezen »

Kunnen doen waar het om gaat (podcast)

Zonder investeerders en ‘kwartaaltargets’ kan het in de dagelijkse activiteit van De Sprank gaan waar het in de kern ook om zou moeten gaan: om de zorg voor de kinderen.

Verder lezen »

Niet bezitten maar gebruiken

De bij Sleipnir aangesloten ondernemers gaan bewust anders om met het eigendom van hun onderneming. Bijzonder? Ja en nee. Nee omdat het goed beschouwd een vreemd idee is om te denken dat je een onderneming kunt bezitten. Ja omdat de meeste ondernemingen nog wel privébezit zijn.

Verder lezen »

Koop-Lokaal-Booster

Geld gaat de hele wereld rond. Maar wat zou het kunnen betekenen als geld in een kleinere kring rond gaat - en rond blijft gaan? Dat laatste wordt circulair geld genoemd: geld dat binnen een bepaalde kring of regio als geld gebruikt kan worden, en dat niet 'buiten de kring' kan.

Verder lezen »

Voor de toekomst

Voor het vierde jaar op rij start eind september de Werkplaats voor de Toekomst, een stevige cursus waarin theorie en praktijk van de sociale driegeleding en het 'anders ondernemen' uitvoerig behandeld worden.

Verder lezen »

Podcast met Hans van The Shore

Jac Hielema (Economy Transformers) maakte een podcast met Hans van den Broek van surfschool/horecagelegenheid The Shore in Scheveningen.

Verder lezen »

Nieuw bij de Coöperatie

Sinds de oprichting van de Coöperatie is er een gestage stroom van nieuwe leden. Sinds enkele maanden is De Haagse Boekerij lid van de Sleipnir Coöperatie geworden.

Verder lezen »

Samenlevenskunstenaar

Op 24 september start Economy Transformers de Basisopleiding Samenlevenskunst — een opleiding bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het zichzelf ontwikkelen tot Samenlevenskunstenaar vanuit vrij, gelijk, samen.

Verder lezen »

Regionaal bijeen

Ja, je werkt samen, ieder in je eigen bedrijf of bezigheid, aan een andere economie. Maar als je, vanwege Corona, lange tijd geen bijeenkomsten kunt organiseren, mis je ook het samenkomen: elkaar ontmoeten, bijpraten, horen waar de anderen mee bezig zijn, je eigen vraagstuk met deze of gene bespreken. Erik Lemmens van Werkplaats De Smidse was er snel bij om, nu het weer kan, een regionale Sleipnirbijeenkomst te organiseren in het midden van het land.

Verder lezen »

De verbinding gelegd

In Driegonaal, tijdschrift voor sociale driegeleding, verscheen een interview met Anja de Vletter, oprichtster van Kinderhuis Maminka in Havelte. Het Kinderhuis biedt kinderopvang in een heerlijke omgeving en bestaat al twaalf jaar. In een verder verleden was Anja actief in verschillende initiatieven met een sociaal-vernieuwende insteek. En zo ligt het in de lijn dat er inmiddels een verbinding is gelegd met Sleipnir en dat er een traject loopt waarin Kinderhuis Maminka zich bij Sleipnir gaat aansluiten.

Verder lezen »

Werk aan de winkel

De Korenmaat, biologische bezorgwinkel in Zeist, zoekt flexibel inzetbare bezorgers en verdelers.

Verder lezen »