Het eigendomsrecht op de schop

Het eigendomsrecht op grond (en kapitaal) moet worden omgezet in een in tijd begrensd gebruiksrecht. Dat principe ;igt aan de basis van de praktijk van de Sleipnirondernemingen. Wouter Kamphuis, biodynamisch boer én aangesloten bij de Sleipnir Coöperatie, schreef er een kort maar krachtig artikel over dat werd gepubliceerd in Nieuwe Oogst.

"Als we willen dat de landbouw weer gezond wordt, dan moeten we de handel in grond afschaffen".
"Uiteindelijk hangen alle problemen waar we wereldwijd mee kampen samen met het eigendomsrecht. Dat is het fundament van ons hele rechtssysteem; dat fundament is dringend aan vernieuwing toe."

Lees dat hele artikel HIER: het is bondig en helder, en warm aanbevolen.
En het bedrijf van Wouter en Kathinka Kamphuis kunt u hier op de website vinden: 't Leeuweriksveld.