Inderdaad!

“Hoe kan grondbezit eigenlijk bestaan?  Ik vind het opvallend dat deze basale vraag zo weinig wordt gesteld. Ons huidige systeem van eigendom en zeggenschap over land veroorzaakt zo veel van onze grootste problemen: het verdwijnen van diersoorten en ecosystemen, de uitsluiting en marginalisering van zo veel mensen, het gebrek aan woonruimte in talloze steden – in hele delen van de wereld zelfs –, het gebrek aan publieke ruimte in onze steden, dat we nauwelijks toegang hebben tot de natuur...”

Ja, inderdaad! Dat is een simpele en meer dan terechte vraag! De Correspondent publiceerde de tekst van een voordracht van George Monbiot die deze vraag helder en stapsgewijs behandelt.
De -goedbeschouwd en op z’n zachtst gezegd- uiterst merkwaardige manier waarop wij omgaan met het eigendom van grond; de ruimte die dit geeft voor een doorgeslagen kapitalisme; de aantasting van democratische beginselen; de kwalijke gevolgen op allerlei gebieden… Monbiot beschrijft het allemaal en schenkt ook aandacht aan pogingen om anders met het eigendom van grond om te gaan.

Het bizarste idee dat de mens ooit bedacht: dat je een stukje grond kunt bezitten - De Correspondent