Nieuw bij de Coöperatie

Sinds de oprichting van de Coöperatie is er een gestage stroom van nieuwe leden. Sinds enkele maanden is De Haagse Boekerij lid van de Sleipnir Coöperatie geworden.

De Haage Boekerij is een al lang bestaande boekwinkel met een mooi algemeen (o.a. kinderboeken, letterkunde) en antroposofisch assortiment. De winkel wordt al lange tijd gerund door Herman Boswijk, sinds twee jaar — na het afscheid van zijn voormalige medevennoot — samen met zijn dochter Anna Boswijk.

Sleipnir was al een poosje onderwerp van onderzoek en gesprek bij de Haagse Boekerij. Een bezoek aan een informatieavond afgelopen voorjaar, mondde uit in het lidmaatschap.

Het is waardevol om je verbonden te weten met andere bedrijven of ondernemers, met wie je gemeenschappelijk hebt dat je ieder ook nog verder wilt kijken dan alleen maar je eigen bedrijf. En in die kring kun je elkaar steunen en adviseren. Voor ons voelt deze stap heel goed.
Anna Boswijk

Website van De Haage Boekerij »