Onderlinge geldstromen

Eén van de vraagstukken die de bij Sleipnir aangesloten ondernemingen gezamenlijk proberen aan te pakken, hangt samen met de behoefte aan krediet voor ondernemers die kapitaal nodig hebben om hun plannen te realiseren. Dan kan het gaan om een investering in een nieuwe machine, inventaris, een bedrijfsbus en al het andere dat voor een onderneming nodig kan zijn.

Om elkaar daarin bij te staan, is er binnen Sleipnir het zgn ‘Liquiditeitsfonds’. Elke aangesloten ondernemer legt, in het verloop van een paar jaar, een bedrag in dat gelijk staat aan 5% van de jaaromzet van de onderneming. Dat ingelegde bedrag blijft gewoon eigendom van de onderneming. Aangesloten bedrijven kunnen, als er geïnvesteerd moet worden, een aanvraag doen om uit het gezamenlijke fonds te lenen. Dat gebeurt tegen een in overleg af te spreken rente.

De bedoeling zal duidelijk zijn: we maken het onderling mogelijk dat er ‘op maat’ geleend kan worden, tegen een vriendelijke rente. En in plaats van dat die rente naar een bank gaat, en daar tot vreugde van de aandeelhouders aan het resultaat bijdraagt, blijft de rente binnen onze samenwerking.

Vanuit het Liquiditeitsfonds is op dit moment, aan verschillende ondernemingen, voor een bedrag van ruim € 550.000 aan leningen verstrekt.

Voor particulieren/sympathisanten misschien interessant: je hoeft geen ondernemer te zijn om lid te kunnen worden van de Sleipnir Coöperatie. Op dit moment zijn er al een handjevol particuliere leden. Zij kunnen de bijeenkomsten die de Coöperatie organiseert bezoeken, en kunnen ook leningen verstrekken aan het Liquiditeitsfonds. Dat is een concrete bijdrage aan onze doelstelling en een stapje op weg naar een andere, gezonde economie!