Samen anders ondernemen: een goede zaak

Voor het raam staat een kandelaar met zeven mooie waskaarsen. Het kan eigenlijk niet anders dan dat dit de woning is van Sebas, vennoot bij Dipam. Hier ontmoeten we elkaar voor een gesprek over hoe het geld uit het liquiditeitsfonds van de Sleipnircoöperatie werkt binnen dit bedrijf.

Dipam is een kaarsenmakerij met een stevige basis gevormd door een mooi assortiment bijenwaskaarsen, maar experimenteert de laatste jaren ook met natuurzuivere plantaardige producten om hier kaarsen van te maken.
We spreken elkaar in Den Haag, de stad waar we allebei wonen en niet bij Dipam zelf op landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen waar Dipam sinds een verhuizing twee jaar geleden gevestigd is. Een verhuizing die veel voeten in de aarde had, maar waarvan Sebas ook zegt: “Dat het gaaf is om het bedrijf op een nieuwe plek te laten aarden”. Een plek met veel historie en waar veel organisaties en bedrijven nu samenkomen om te werken aan een meer mens- en aardewaardige wereld.

Dipam is een mooi voorbeeld voor de werking van het liquiditeitsfonds. Het maken van kaarsen vraagt om grondstoffen die gefinancierd moeten worden en hier geldt bij uitstek: de kosten gaan voor de baten uit. De piek van de verkoop ligt nog altijd in de wintermaanden, van Sint Maarten tot Maria Lichtmis. Dan moet de kaarsenvoorraad op peil zijn, dus daar wordt het hele jaar aan gewerkt (ook om de mensen jaarrond aan de slag te kunnen houden). Dat betekent dat de liquiditeit (het saldo op de rekening) bij Dipam door het jaar heen heel sterk schommelt: weinig liquiditeit in het voorjaar en de zomer, veel in de herfst en winter.
“We zijn in de afgelopen periode slimmer gaan werken, het maken van de kaarsen gebeurt nu steeds meer het jaar rond zodat het werk voor iedereen beter verdeeld is. Daarnaast is de omzet is bijna verdubbeld, maar is de behoefte aan liquiditeit is gelijk gebleven. Je kunt het eigenlijk zien als een soort rekening courant die Dipam bij Sleipnir heeft, ook al ligt er onder de lening een raamovereenkomst waarin wel het aflossen staat opgenomen”, vertelt Sebastian. De hoogte van de lening van Dipam bij de Sleipnircoöperatie bedraagt eind 2022 zo’n € 130.000, de omzet ligt rond de  € 660.000.

De vraag naar kaarsen blijft groeien, maar door alle maatschappelijke ontwikkelingen voorziet Sebastian dat de kaars in de toekomst misschien een meer symbolische betekenis zal krijgen, en niet meer een massaverbruiksproduct zoals nu. Met het Dipam-assortiment, al 40 jaar uitsluitend bestaande uit natuurzuivere kaarsen, is er ook dan een goede toekomst voor Dipam.
Mogelijk dan niet meer alleen met kaarsen van bijenwas: Dipam experimenteert met kaarsen uit plantaardige oliën, zoals olijf- en koolzaadolie. Maar het maken van een ‘staande kaars’ van een natuurzuiver product zonder bijmenging van parafine of stearine is bepaald niet eenvoudig. Er is nog van alles te ontwikkelen bij Dipam – en ook daarom is de financiële basis die de Sleipnirbedrijven elkaar onderling bieden een goede zaak.
Judith van El