"Sleipnir maakt mij meer ondernemer"

Hoe wordt het geld ingezet dat in de Sleipnircoöperatie via het Liquiditeitsfonds beschikbaar is voor de aangesloten ondernemers?
Judith van El, bestuurslid van de coöperatie, doet verslag van haar gesprek met een Sleipnir-ondernemer die met behulp van leningen uit het fonds zijn plannen waar kan maken.

Het is winters koud op de dag dat Mannou Weerdenburg van Nederhout en ik hebben afgesproken. De grote houtwerkplaats, grenzend aan de Beeldhouwwinkel in Den Haag, is onverwarmd en staat er verlaten bij zo op zaterdagochtend, maar het kantoortje komt op temperatuur en de thee is heet. Goede omstandigheden voor een gesprek.

Nederhout is een bedrijf dat meubels en interieurs op maat maakt, zowel van eigen ontwerp als andermans ontwerp. Als het om een eigen ontwerp gaat, kiezen ze voor inlands hout. Hout uit Nederland. Mannou is op dit moment de enige vennoot binnen Nederhout, maar het werk doet hij samen met stagiaires van het hout- en meubileringscollege in Rotterdam en ZZP-ers die hij inhuurt voor bepaalde klussen.

Op dit moment is een van de klussen waar ze aan werken een bar in Amsterdam. De eigenaar is een Amerikaan en die wilde graag gebruik maken van Amerikaans eikenhout. Vanuit de samenwerking met Eva Westra en Bas Verduijn, beide ook aangesloten bij de Sleipnircoöperatie, lukt het om de bar te kunnen maken van Amerikaans eik van Nederlandse bodem. De boom staat bekend om de rode kleur van het hout.

Nederhout sloot zich in 2019 aan bij de Sleipnircoöperatie en heeft daarna verschillende leningen bij de Sleipnircoöperatie afgesloten. De eerste lening van € 20.000,- was om een lening bij een andere financier met een rentepercentage van meer dan 10% te kunnen aflossen. Dit betekende een verlichting van de maandelijkse financieringslasten. De tweede lening van € 25.000,- is gebruikt voor de aanschaf van een tafelzaag. De meeste machines die in de houtwerkplaats staan zijn nu ruim 20 jaar oud. Deze tafelzaag was een jarenlange droom. Het prettige van een eigentijdse zaagmachine is dat de stagiaires hier ook aan mogen werken en verzekerd zijn tijdens het zagen. De zaagmachine zorgt ervoor dat ze preciezer en sneller kunnen werken omdat er minder fouten worden gemaakt. Daarnaast zijn er nog wensen om de werkplaats veiliger te maken en verder te vernieuwen, zoals met de aanschaf van een cnc frees.

De laatste lening is een doorlopende lening van € 10.000,- als ondersteuning voor de ontwikkeling van een eigen productielijn van meubels. Daarin komt een aantal dingen samen. Als eerste het mogelijk maken van een tweede geldstroom. Nederhout is nu grotendeels afhankelijk van maatwerkopdrachten van verschillende opdrachtgevers, veelal met een extern ontwerp dat zij uitvoeren. Daarnaast heeft Mannou de drijfveer om inlands hout veel meer in te zetten bij het realiseren van meubels en interieurs. Dat is mogelijk bij het maken van een eigen productielijn. Het ontwerpen en opzetten van een eigen productielijn is echter een intensief proces en het vraagt een grote investering vooraf in tijd en geld. Het is daarin steeds zoeken naar een balans tussen het ontwikkelen van een gewenste toekomst en het zorgen voor een financieel gezonde onderneming in het nu. In het afgelopen jaar is daarin wel een disbalans ontstaan. Daardoor ligt de aandacht nu bij het maatwerk en staat de productielijn even op een zachter pitje. 

Mannou is nu enig vennoot, na een jaar lang dit samen met Kenny Bakker te zijn geweest. Voor de ontwikkeling en verdere groei van Nederhout zou een nieuwe vennoot welkom zijn. Mannou is echter ook helder. Eerst de zaken weer financieel en organisatorisch op orde brengen en hier zelf ook de verantwoordelijkheid voor nemen. De aansluiting bij Sleipnir heeft er voor gezorgd dat hij meer ondernemer is geworden en minder een meubelmaker met een bedrijf. Dit heeft hem ook duidelijk gemaakt dat hij op zoek is naar een vennoot met kwaliteiten en vaardigheden die minder overlappend een meer aanvullend zijn op die van Mannou.
En zo sluiten we het gesprek af, met een opening naar de toekomst.
Judith van El