Stapjes vooruit

Andermans eigendom vernielen, of stelen, mag niet. Een ander mens fysiek geweld aandoen of discrimineren ook niet. Wat wél mag: landbouw bedrijven ten koste van dieren en het milieu. Industriële processen die omwonenden ernstige gezondheidsschade toebrengen. Werknemers uitbuiten, consumenten bedotten, jongeren verslaafd maken – en vul maar aan.
Er is meer narigheid toegestaan dan verboden.

Wie deze en aanverwante verschijnselen tegen het licht houdt, zal zien dat ze allemaal voortkomen uit een mix van kortzichtigheid en egoïsme: het zijn activiteiten van bedrijven die gewoon op winst gericht zijn en op niets anders (let hier op de feiten en niet op de mooie woorden).

Nu zijn kortzichtigheid en egoïsme geen zaken die ‘weg geregeld’ kunnen worden. Het zijn menselijke ‘trekjes’. We kennen ze allemaal.

Ook kennen we het gegeven dat mensen onderling afspraken kunnen maken, regels of wetten vormen, die ervoor zorgen dat menselijke trekjes zich niet tot in het oneindige kunnen uitleven – en anderen schaden.

In de kring van Sleipnir-ondernemingen hebben we afspraken gemaakt. De bij de stichting aangesloten bedrijven zijn géén privébezit en kunnen daarmee nooit het instrument worden waarmee eigenaren/aandeelhouders hun kortzichtigheid en egoïsme kunnen uitleven.

Om stapjes vooruit te zetten is een mix van gezond verstand en heldere onderlinge afspraken al voldoende.