Themadag

Op 14 februari organiseerde de Sleipnir Coöperatie een themabijeenkomst die door zo’n 50 mensen bezocht werd. Daaronder natuurlijk veel coöperatieleden maar ook een aantal introducées die nader kennis wilden maken met de samenwerking en achtergronden van Sleipnir.

Een deel van de dag werd besteed aan het gesprek over de verdeling van winst. Winstverdeling is ook: inkomensverdeling en waar het over geld en inkomen gaat wordt het altijd spannend. Alhoewel: de ervaringen die daar in verschillende Sleipnirbedrijven mee zijn opgedaan, laten zien dat de vraag hoe de winst verdeeld wordt (onderling en indien mogelijk ook aan Stichting Sleipnir) een vraagstuk is waar veel aan te ontdekken en te ontwikkelen valt.

De themadag werd ook bijgewoond door enkele buitenlandse gasten, waaronder twee vertegenwoordigers van Neuguss, een stichting met een doelstelling die verwant is aan die van Sleipnir. Bij Neuguss zijn een aantal (grotere) bedrijven aangesloten, die op hun (degelijke Duitse) manier al lange tijd bezig zijn met een economie die niet is gebaseerd op eigendomsrecht en winstbejag.
(zie daarvoor www.neuguss.com)