Tierrafino bouwt mee aan het Food Forum

Sleipnir-ondernemers zijn in veel gevallen bij uitstek pioniers. Ze zijn actief in vernieuwende branches of kijken met een nieuwe blik naar de bestaande praktijk en brengen daar nieuwe gedachten binnen.
In 2022 vindt in de provincie Flevoland de Floriade plaats, het grootscheepse internationale evenement op het gebied van landbouw, natuur en -nu ook- voeding.  

Een belangrijke plaats op de Floriade wordt ingenomen door het Food Forum, waar een veelheid aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van voeding zal worden gepresenteerd. Het paviljoen, waarin het Food Forum wordt gehuisvest is een gebouw dat op zich vol vernieuwing zit. Het is nagenoeg uitsluitend gemaakt van natuurlijke, duurzame materialen.

Tierrafino, aangesloten bij Sleipnir Coƶperatie, is in Nederland leidend op het gebied van leembouw en heeft een mooi aandeel in de afwerking binnen het gebouw en ook in het bijzondere exterieur.