Asgard Coöperatie U.A.

Komen tot een evenwichtige verdeling van woonlasten en woongenot 

De leden, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de leden; behartigen van de belangen van haar leden, die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in antroposofische werkgebieden, inzake het verwerven van (gebruiks- en woongenot in) passende en duurzame huisvesting en woonruimte of woonomgeving, zelfstandig dan wel in een vereniging van eigenaren, woongroep, serviceflat, verplegings- of verzorgingshuis.

De coöperatie heeft geen website. Contactgegevens zijn opvraagbaar via contact@sleipnir.nl

Asgard Coöperatie U.A. is onderdeel van de Sleipnir Coöperatie.