De Biesterhof

Sinds het voorjaar 2022 ontwikkelt het team van de Biesterhof buiten Millingen a/d Rijn een biologische boerderij, waar zij op gezonde wijze voedsel produceert, met en voor de lokale gemeenschap. De 25ha vruchtbare grond wordt gepacht van de burgercoöperatie Land van Ons.

Met verschillende vormen van agroforestry, strokenteelt met verscheidene gewassen en de aanleg van een aaneengesloten structuur van hagen, heggen, struwelen en natuurvriendelijke oevers, wil de Biesterhof gebruik maken van de biodiversiteit en intrinsieke veerkracht van de natuur. Zo kan er antwoord geboden worden aan de grote uitdagingen waar wij in onze voedselproductiesystemen, maar ook in ons dagelijks leven, mee geconfronteerd worden.

Thema’s als klimaatadaptatie, de eiwittransitie, regeneratieve landbouw en de korte keten staan bij de Biesterhof centraal in het denken en doen. Door actief de verbinding aan te gaan met de omgeving en educatie en wetenschap een plaats op de boerderij te bieden, wil de Biesterhof deel uitmaken van een groter geheel en bijdragen aan de transitie naar een duurzaam voedselsysteem.

De Biesterhof is onderdeel van de Sleipnir Coöperatie.

Omzet: € 50.000–100.000 Aantal vennoten/ondernemers: 4

Website van De Biesterhof »